→ Home
→ Graaff
→ Tandetron
→ Methods
→ Projects
→ Research
topics
→ Published
papers
→ Staff
→ History
→ Links
→ Downloads
→ Contact
Laboratory of Nuclear Analytical Methods
Témata závěrečných prací
• Optimalizace měření koncentrací lehkých prvků (C, N, O, Si) metodou zpětného odrazu protonů v resonančním oboru energií
• Studie vlivu radiace na různé typy polymerních materiálů
• Studium procesů v progresivních materiálech modifikovaných iontovými svazky
• Počítačové simulace průchodu energetických iontů monokrystalickým materiálem
• Studium kanálovacího efektu v monokrystalických materiálech
• Studium vlivu drsnosti na spektrum zpětně odražených iontů
• Aplikace analytických metod využívající iontové svazky na struktury s novými elektrickými a mechanickými vlastnostmi
• Studium brzdných ztrát iontů v různých typech materiálu