→Home
→Graaff
→Tandetron
→Methods
→ Projects
→Research
topics
→Published
papers
→Staff
→History
→Links
→Downloads
→Contact
Laboratory of Nuclear Analytical Methods
Tandetron Present stage

  Urychlovač dodaný holandskou firmou High Voltage Engineering byl instalován v nové hale přiléhající k objektu Van de Graaffova urychlovače. Terminálové napětí je 3 MV. Tandetron umožňuje produkci a urychlení vícenásobně nabitých iontů do energií cca 20 MeV. Urychlovač Tandetron 4130 byl uveden do provozu v listopadu 2005. V současné době probíhá výstavba iontových tras a instalace experimentálního zařízení.

  Urychlovač, jediný svého druhu v ČR, umožňuje urychlovat široké spektrum iontů od vodíku až po zlato na energie od stovek keV do zhruba 20 MeV a podstatným způsobem tak rozšiřuje experimentální možnosti v oblasti analýzy a modifikace látek iontovými svazky. Byl financován za podpory Akademie vìd ČR a Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

  Na urychlovači budou v blízké budoucnosti instalována zařízení pro iontovou implantaci a analýzu látek standardními metodami

→ RBS (analýza elastickým rozptylem iontů),
→ PIXE (rtg. fluorescence buzená nabitý mičásticemi),
→ PIGE (emise záření gama buzeného nabitými částicemi)


a novými metodami, které dosud v ČR nejsou k disposici.

→ ERDA-TOF (registrace odražených atomů metodou doby letu)
→ RBS s kanálováním,
→ iontová mikrosonda,  Současně se v laboratoři budují další zařízení pro přípravu a studium mikro- a nano-struktur s význačnými mechanickými, elektrickými, magnetickými a optickými vlastnostmi. Konečným cílem je vybudování špičkové laboratoře pro materiálový výzkum pomocí svazků urychlených iontů.