→ Home
→ Graaff
→ Tandetron
→ Methods
→ Projects
→ Research
topics
→ Published
papers
→ Staff
→ History
→ Links
→ Downloads
→ Contact
Laboratory of Nuclear Analytical Methods
Van de Graaff's Stuff:
hnatowicz perina havranek
doc. ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc. RNDr. Vratislav Peřina, CSc. RNDr. Vladimír Havránek, CSc.
hnatovicznonameujf.cas.cz perinanonameujf.cas.cz havraneknonameujf.cas.cz
tel. 266173129 tel. 266172106 tel. 266173127
mackova vacik vosecek
RNDr. Anna Macková, PhD. Jan Vacík, CSc., PhD. Václav Vosecek
mackovanonameujf.cas.cz vaciknonameujf.cas.cz voseceknonameujf.cas.cz
tel. 266172102 tel. 266173129 tel. 266172106
plocek klima
Pavel Plocek Václav Klíma Jiři Novotný
ploceknonameujf.cas.cz
klimanonameujf.cas.cz novotnynonameujf.cas.cz
tel. 266172106 tel. 266172106 tel. 266172106
 Petra Zahrádková  Vladislav Semian  
zahradkovanonameujf.cas.cz semiannonameujf.cas.cz
tel. 266172106 tel. 266172106
Studenti:

Petr Malinský Romana Mikąová
malinsky@ujf.cas.cz

tel. 266172103

(přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)

Téma diplomové práce:

Studium procesů v progresivních materiálech modifikovaných iontovými svazky

miksova@ujf.cas.cz

tel. 266172103

(přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)

Téma diplomové práce:

Tema ...