CENTRUM - LC06041

Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením


 
Hlavní
stránka
Rada
Centra
Výzkumné
týmy
Metody a
zařízení
Výzkumné
cíle
Zprávy a
publikace
Semináře Aktuality Kontakty a
odkazy

Poslání projektuGrantový projekt 'Centrum základního výzkumu - LC06041' soustřeďuje přístrojové a personální kapacity účastníků projektu pro přípravu nových materiálů a struktur s význačnými mechanickými, elektrickými, magnetickými, optickými, a biologickými vlastnostmi a jejich charakterizace širokým spektrem analytických metod. Součástí Projektu je studium účinků nabitých částic a energetického záření (lasery, plasma, elektrony) na strukturu a vlastnosti látek a možností jejich využití pro přípravu nových materiálů a struktur zejména na bázi polymerů a polovodičů. Další součástí projektu je vývoj metod syntézy nano- a makro-strukturovaných materiálů zejména na bázi uhlíku s možností řízení rozměrů a tendenci k samoorganizaci. Dále i vývoj nových metod pro kompletní diagnostiku materiálů zejména svazků urychlených nabitých částic a neutronů, které nejsou v ČR dosud k dispozici. V tomo směru budou vyvíjeny i nové detektory ionizujícího záření s vysokým energetickým a prostorovým rozlišením, které najdou uplatnění v nových diagnostických a zobrazovacích metodách.

Účastníky Centra jsou Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež, Ústav anorganické chemie AV ČR Řež, Ústav inženýrství pevných látek VŠCHT Praha, Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha, Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT Praha a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem.
.

 

 

 

 

HLAVNÍ STRÁNKA

 

RADA CENTRA

 

VÝZKUMNÉ TÝMY

 

METODY A ZAŘÍZENÍ

 

VÝZKUMNÉ CÍLE

 

ZPRÁVY A PUBLIKACE

 

SEMINÁŘE

 

AKTUALITY

 

KONTAKTY A ODKAZY


 

Počet přístupů