History of laboratory of nuclear analytical methods

1956 - metoda RBS (Rutherford Back Scattering)


RNDr. Josef Habanec, polovina 60.let

měření metodami RBS a RBS-C

na urychlovači Van de Graaff ÚJV.

Spolupráce s ÚACH ÚFCH AV a (ing. J. Plešek, RNDr. Č. Jech)


ing. Jiří Kvítek, ing. Vl. Hnatowicz

polovina 80. let

1970 -metoda PIXE (Proton Induced X-Ray Emission


Prof. Č. Šimáně, RNDr. J. Urbanec, polovina 50. let spektra

charakteristického rtg. záření na kaskádním urychlovači v Hostivaři


PIXE, PIGE Ing. J. Kvítek, ing. Vl. Hnatowicz, ing. Ivan Obrusník,

RNDr. Vladimír Havránek, polovina 80. let

 

 

Urychlovač typu Van de Graaff uvedený do provozu v

polovině 60. let. Maximální napětí 3.5 MV, rf zdroj

protonů a částic alfa, iontové proudy ?A