Difraktometr TKSN-400

Instrument TKSN 400 je dvojosý difraktometr s vysokým rozlišením, který je optimalizovaný pro studium vnitřních napětí v polykrystalických materiálech. Díky svému vybavení je určený především pro termomechanické testy materiálů, tj. pro studium deformačních a transformačních mechanismů nově vyvíjených moderních typů materiálů. Neutronová difrakce, prováděná in situ v průběhu externího namáhání, přináší celou řadu cenných strukturních a substrukturních informací o studovaném materiálu, tyto informace je možné korelovat s parametry vnějšího namáhání.

  • TKSN-400, popis experimentálního zařízení

    Instrument TKSN 400 je dvojosý difraktometr s vysokým rozlišením, který je optimalizovaný pro studium vnitřních napětí v polykrystalických materiálech. Díky svému vybavení je určený především pro termomechanické testy materiálů, tj. pro studium deformačních a transformačních mechanismů nově vyvíjených moderních typů materiálů. Neutronová difrakce, prováděná in situ v průběhu externího namáhání, přináší celou řadu cenných strukturních a substrukturních informací o studovaném materiálu, tyto informace je možné korelovat s parametry vnějšího namáhání.

    Read more...